top of page

Mitt senaste projekt handlar om mitt alter ego en person vid namn C.A Nordenflycht. Denna man som titulerade sig som upptäcksresande av rang och tillika uppfinnare, gjorde åren 1800-1847 en resa i det inre av Svealand. Syftet med denna upptäcksresa, var att undersöka och observera det okändas universum (kan också benämnas naturens väsen) och att med omsorg och eftertanke, dokumentera iakttagelserna i en medförd resedagbok. Att beskriva C. A. Nordenflycht låter sig icke göras i en handvändning, ty till detta krävs en romans omfattning och klarhet. Dock kan man sammanfatta dennes karaktär med meningen, han besatt ett öppet sinne för var och en som kom i hans väg. Ty sådan var han, den gode Nordenflycht, en stor och fredligt sinnad humanist, vars lidelse var för de utsatta och deras situation och hur han var, i alla tänkbara stormar, deras talesperson gentemot överheten. Han såg inte världen i svartvita toner enbart. Att inte ta till sig helhetens vidunderliga spektrum av nynasers rikedom, och istället låta det första infallets bittra ord styra, var enligt honom ett fördärveligt synsätt, som skapade oreda och själsligt armod överlag. Att resa i det okändas universum var också för honom att resa i sin själs mest undangömda vrår och skrymslen. Dessa varelser han fann där  var av tvetydlig karaktär och det kan inte helt fastställas, om de var i verkligheten densamma, eller endast i den gode Nordenflychts inre medvetande. Se gärna också under fliken filmer i menyn. Lyssna även på musiken som är skapad av Gyösh Baka Östergren genom att klicka på den gula pilen.

bottom of page