top of page
DSC_0056.JPG

Jag har i hela mitt yrkesliv jobbat med bildkonst, men även grafisk design, illustration och fotografi. Jag har under åren tålmodigt jobbat mig fram till den stil och teknik som jag nu använder i mitt konstnärskap. Jag jobbar med en mix av ny teknik och traditionella metoder. Allt som jag gör som konstnär bottnar i det rena hantverket utan några som helst pålagda effekter eller genvägar, något som är viktigt för mig då jag ser den långsamma processen som en förutsättning för min kreativitet. Jag ser konsten som mer än en vacker tavla, konsten är för mig något fundamentalt grundläggande för människans överlevnad och en av pelarna som demokrati och humanism vilar på. Min konst handlar väldigt ofta om den skeva och lite fult obekväma världen som vi ofta inte vill veta av. Mina bilder är aldrig direkt politiska i sin natur, men har alltid en underliggande ton av förståelse för utanförskap och den avsaknad av empati som tyvärr genomsyrar vår värld. Jag strävar aldrig efter att vara avbildande i min konst, det är viktigare för mig att hitta ett stämningsläge och likt en regissör som skapar tonen i skådespelarnas dialoger formar jag mina bilder efter samma recept. 

Vänligen

Micke Östergren

   

bottom of page