top of page

 En slottsmiljö är starkt präglad av klass och hierarki och människor som besitter makt och rikedom är självklara. Tillsammans med Gyösh Baka Östergren skapade vi en subtil disharmoni i slottsrummen på Salsta slott i norra Uppland för att kunna lyfta fram de människor som varit osynliga i historien, men vi ville också också skapa engagemang och förståelse för vår tids osynliga människoöden. Projektet bestod av sammanlagt 200 verk. Mix media, textil, trä och installationer.  Här ett urval av de 70 porträtt som jag gjorde.

bottom of page