top of page

Min föreläsning

 Att bli betraktat som ett problem. Att få en stämpel av att vara obegåvad eller bara fel i största allmänhet. Vi är många som kan känna igen oss i någon av dessa rader och tydligt kan identifiera oss med de problem utanförskapet för med sig. Min föreläsning handlar om att vara chanslös och utdömd av samhällets auktoriteter. Att inte vara någon, en osynlig.           Men den handlar också om att det går att det går ta sig fram genom livet, även med en osynlighetsmantel hängande över sig. Det gamla punkrockscitatet: Du har inte en chans, ta den! gäller fortfarande i allra högsta grad. 

   Jag är ingen optimistkonsult med geniala lösningar på alla livsproblem, jag är en människa med livserfarenhet av psykisk ohälsa och utanförskap, som jag vill dela med mig av. Jag vill med min föreläsning visa att det finns en hel del likheter mellan en ung människas situation i en miljonprogramsförort, och en medelålders man uppvuxen i bruksmentalitet. Att utanförskapet inte har några gränser. Att allt handlar om den lilla ensamma människans kamp, för att få finnas. 

En recension  

Micke Östergrens föreläsning tar oss med på en resa från den känsliga tonårstiden till det vuxna livets utmaningar. Micke förmedlar med en inkännande ton betydelsen av det mänskliga mötet, att vikten av förståelse och en tro på människan är den viktiga kärnan i allt bemötande av människor, då särskilt i verksamheter där man möter människor som kan vara i en känslig fas i livet eller människor som av någon anledning har psykiatriska/neuropsykiatriska funktionsvariationer. Micke berättar med avstamp i sitt eget liv om mycket allvarliga tillstånd på ett humoristiskt sätt och tar oss med på en resa med en hel del ”dråpliga” historier. Föreläsningen illustereras delvis av Mickes konst som ger en ytterligare dimension till det som berättas. Micke sätt att berätta en historia gör att man känner sig hoppfull och varm inombords."

Tina Christians

Mora folkhögskola

bottom of page