top of page

Mitt senaste projekt handlar om en fiktiv person vid namn C.A Nordenflycht. Denna man som titulerade sig som upptäcksresande av rang och tillika uppfinnare, gjorde åren 1800-1847 en resa i det inre av Svealand. Syftet med denna upptäcksresa, var att undersöka och observera det okändas universum och att med omsorg och eftertanke, dokumentera iakttagelserna i en medförd resedagbok. 

   Att beskriva C. A. Nordenflycht låter sig icke göras i en handvändning, ty till detta krävs en romans omfattning och klarhet. Dock kan man sammanfatta dennes karaktär med meningen, han besatt ett öppet sinne för var och en som kommo i hans väg. Ty sådan var han, den gode Nordenflycht, en stor och fredligt sinnad humanist, vars lidelse var för de utsatta och deras situation och hur han voro, i alla de stormar som kommo, deras talesperson gentemot överheten. Han såg icke världen i svartvita toner enbart. Att icke ta till sig helhetens vidunderliga spektrum av nynasers rikedom, och istället låta det första infallets bittra ord styra, var enligt honom ett fördärveligt synsätt, som skapade oreda och själsligt armod överlag.

   Att resa i det okändas universum var också för honom att resa i sin själs mest undangömda vrår och skrymslen. Dessa varelser han funno däri, voro av tvetydlig karaktär och det kan inte helt fastställas, om de voro i verkligheten densamma, eller endast i den gode Nordenflychts inre medvetande. Hurusom detta kan diskuteras på de av förnuftet alla uppkomliga vis, är det ändå ett faktum att bilderna äro av den karaktären, att de leva sitt eget liv och stå på sina egna ben.

Allt gott, eder konstnär och medmänniska

allra högsta grad okänd för wix.jpg
bottom of page