top of page

Upptäcksresande C. A. Nordenflychts resor i det inre av Svealand för studier av det okändas universum åren 1800-1847, av Mikael Östergren. Den ytterst intressanta resedagboken presenteras i sin helhet med föredömligt vackra bilder i fyrfärg, monterade med den största omsorg i tittskåp gjorda för ändamålet. Men också unika ark på papper av bomull, handbundna böcker samt grafiska blad i form av cyanotyper. Klicka på det tecknade ögat och låt resan in i det okända ta sin början och förundras över detta mysterium i tid och rum!

Snart i en webbutik nära dig!

allra högsta grad okänd för wix.jpg
bottom of page